MaChT
Oh, hi there! A little bit more about...

About us!

MaChT | Materials Science and Chemical Technology

🇧🇪 Hey! Wij zijn MaChT, een studentenvereniging voor en door ingenieursstudenten Chemische Technologie & Materiaalkunde aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Gentse Universiteit. We organiseren zowel sociale als carrière gerelateerde activiteiten met een tweevoudig doel: een sociale informele omgeving zijn voor studenten om elkaar beter te leren kennen en een brug vormen tussen bedrijven en studenten. Meer info vind je hier. Tot snel!

🇬🇧 Welcome! We are MaChT, a student association for and by students in Chemical & Materials Science Engineering at the faculty of Engineering and Architecture of Ghent University. We organise social and career related activities with a two-fold goal: we want to create an informal and social environment for students and we want to bring companies and students closer together. Learn more about us here. See you soon!