Who are we?

Head over to our upcoming events:

Welkom! Wij zijn MaChT, een studentenvereniging voor en door ingenieursstudenten Chemische Technologie & Materiaalkunde aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Gentse Universiteit. We organiseren zowel sociale als carrière gerelateerde activiteiten met een tweevoudig doel: een sociale informele omgeving zijn voor studenten om elkaar beter te leren kennen en een brug vormen tussen bedrijven en studenten. Meer info vind je hier. Tot snel!

Welcome! We are MaChT, a student association for and by students in Chemical & Materials Science Engineering at the faculty of Engineering and Architecture of Ghent University. We organize social and career related activities with a two-fold goal: we want to create an informal and social environment for students and we want to bring companies and students closer together. Learn more about us here. See you soon!