MaChT | Materials Science and Chemical Technology

Our history

Oh, hi there! A little bit more about us...

Hey! Wij zijn MaChT, een afkorting voor Materiaalkunde en Chemische Technologie. MaChT is een 11-jarige studentenvereniging voor en door ingenieursstudenten Chemische Technologie & Materiaalkunde aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Gentse Universiteit. MaChT streeft ernaar om relevante informatie te bieden aan studenten, hen op een informele manier laten kennismaken met potentiële werkgevers en het contact stimuleren tussen de studenten uit de verschillende deelrichtingen. Onze doelgroep zijn alle studenten vanaf de 2de bachelor ‘burgerlijk ingenieur: chemische technologie en materiaalkunde’ en alle opeenvolgende jaren en masteropleidingen. Omdat de masteropleidingen Engelstalig zijn, willen we er ook zijn voor alle internationale studenten (Erasmus, Thesisstudenten, …). Daarom wordt alle communicatie tweetalig gegeven.

We organiseren zowel sociale als carrière gerelateerde activiteiten met een tweevoudig doel: een sociale toffe omgeving zijn voor studenten om elkaar beter te leren kennen en een brug vormen tussen bedrijven en studenten. Voorbeelden van onze activiteiten zijn een pasta-avond, cocktail party en ‘MaChT meets the Industry’. Bovendien organiseren we samen met onze sponsors lezingen en bedrijfsbezoeken. In 2023 organiseerden we ook de eerste meerdaagse educatieve reis die een groot succes was!

Elke maand verschijnt er een nieuwe MaChTazine waarin al onze info staat en je leuke prijzen kan winnen! Volg gerust onze socials en we hopen jou te zien op een van onze activiteiten.

Sinds academiejaar 2023-2024 zijn wij een vzw geworden met ondernemingsnummer 0804820282 en btw-nummer BE 0804.820.282. De bijhorende statuten zijn hier te vinden.

— Het MaChT-bestuur

Hello there! We are MaChT, short for Materials Science and Chemical Technology. MaChT is an 11-year old student association which focuses on engineering students in the fields of Chemical Engineering and Materials Science at the faculty of Engineering at Gent University. MaChT aims to provide information to students, informally introduce them to potential new employers and stimulate contact between students of different ages and the departments. Our focus are students from the 2nd bachelor ‘civil engineering: chemical technology and materials science‘ and all following years and masters. Since the masters are in English, we would like to welcome all international (Erasmus, Thesisstudents, …) and non-Dutch speaking students as well! This is why all communication is bilingual.

The activities have a two-fold goal: we want students to share their experiences with each other – not limited to purely academic experiences – and bring companies and students closer together. Our most iconic activities are the Cocktail Party and the New Year’s Reception, each tailored to one goal. The Cocktail Party allows students to get to know one another while having a good time, and the New Year’s Reception is a more serious event where students have a chance to meet representatives of MaChT’s major sponsors and engage in informal talks. Beside these two events, there are many more smaller activities throughout the year, which aim to strengthen friendships and improve collaboration between the students of different majors and years. We also organize lectures and company visits in collaboration with our sponsors. In 2023, we organized a multiple-journey educative trip to Düsseldorf which was a great success!

Each month, a new edition of the MaChTazine is launched. It contains all information about activities and you can win cool prizes! Feel free to follow our socials and we hope to see you at one of our activities.

As of academic year 2023-2024, we have become a non-profit organisation with company number 0804820282 and VAT number BE 0804.820.282. The accompanying bylaws can be found here.

— The MaChT-board