Prohead Engineering

Prohead Engineering

Prohead is een dienstverlener in de industriële wereld die ondersteuning geeft in de realisatie en uitbating van investeringsprojecten.

De Prohead engineers coördineren uw industriële projecten van concept tot oplevering zodat uw organisatie de handen vrij heeft om zich aan zijn core business te wijden. Een projectmethodiek, technische kennis en communicatie zijn de succesfactoren om uw projecten tot een goed einde te brengen.

In de uitbating zorgen de Prohead engineers voor optimalisaties om uw rendement van uw investering op peil te houden alsook voor de conformiteit met de van toepassing zijnde wetgeving.

More information at: https://www.prohead.be/index.php